24 Aug
24Aug

פורסם ב- 2.10.18הפוסט הבא לא קשור בכלל לתזונה, אך הוא בהחלט קשור לאורח חיים בריא.
מה שניתן ללמוד מהמחקר הזה הוא רלוונטי לכל אחת ואחד מאיתנו.

שימו לב, מחקר שפורסם לפני מספר ימים ב-American Journal of Physiology, בדק את ההשפעה של עבודה משרדית על זרימת הדם למוח.

מה עשו במחקר?
החוקרים לקחו 10 גברים ו-5 נשים בריאים לחלוטין (הממוצע היה גיל 35 ו-BMI תקין של 25) אשר עוסקים בעבודה משרדית ויושבים כ-8 שעות ביום.

כל אחד מהמשתתפים ביצע, בימים נפרדים ובסדר אקראי, את כל אחת מהפרוצדורות הבאות (ניתן להבין גם מהתמונה המצורפת):
1. ישיבה רצופה במשך 4 שעות.
2. ישיבה רצופה במשך 4 שעות, כאשר כל חצי שעה היה צריך לעשות הליכה של 2 דק'.
3. ישיבה רצופה במשך 4 שעות, כאשר לאחר שעתיים היה צריך לעשות הליכה של 8 דק'.
למשתתפים היה מותר לקום וללכת לשירותים, כשבממוצע קמו פעם אחת במשך ה-4 שעות הללו.

בתחילת 4 שעות הישיבה ובסיומן, בדקו לכל אחד מהמשתתפים מספר פרמטרים שקשורים לזרימת דם למוח.

מה מצאו במחקר?
נמצא הבדל משמעותי בזרימת הדם למוח (Middle cerebral artery blood flow velocity) בין הקבוצות:
בקב' 1, זו שישבה 4 שעות רצוף, נמצאה הירידה הגדולה ביותר בזרימת הדם למוח.
בקב' 2, זו שקמה כל חצי שעה, לא נרשמה ירידה (אפילו עלייה קטנטנה), ונמצא הבדל מובהק סטטיסטית בין קבוצה מספר 1 לקבוצה מספר 2.
בקב' 3, זו שקמה פעם אחת להליכה של 8 דק', נמצאה גם כן ירידה בזרימת הדם למוח, אך פחות משמעותית.

*לסיכום - מה אפשר ללמוד מזה?*
על אף שמדובר במחקר עם ציוד איכותי (דופלר, אולטרה-סאונד), מדובר במחקר קצר ופשוט, שמחזק לנו מסר ברור:
א. גוף האדם צריך להיות פעיל, וישיבה ממושכת פוגעת בתפקוד שלו (במקרה הזה מדובר בזרימת הדם למוח, יש המון מחקרים שבדקו דברים אחרים).

ב. הדבר המעודד כאן הוא שהאנשים במחקר עשו את ההליכות בקצב ממוצע של 3.5 קמ"ש (בדר"כ מעבר מהליכה מהירה לריצה זה באיזור ה-7 קמ"ש), שזה קצב סביר ופרקטי לחלוטין לביצוע במהלך יום עבודה.

ג. כאשר אנו יושבים במשרד ובבית (וגם בטיסה, נהיגה וכד'), מומלץ ליזום הפסקות ולבצע פעילות כלשהי כמו מתיחות והליכה.

לפחות לפי מחקר זה, אנו נעדיף לבצע כמה שיותר הפסקות המלוות בהליכה קצרצרה, מאשר ישיבה ממושכת עם הפסקה אחת בלבד המלווה בהליכה ארוכה יותר.

קישור למאמר:
sci-hub.tw/10.1152/japplphysiol.00310.2018