17 Aug
17Aug

פחמימות קיבלו שם רע בנושא של ירידה ושמירה על המשקל. הבעיה עם הפחמימות היא שלרוב הן גם מפתות מאד וגם קל לצרוך מהן כמויות גדולות מהרצוי.

האם צריך להימנע מפחמימות? ניתן למחקרים להחליט:

במחקר אחד, 42 נשים חולקו ל-2 סוגי דיאטה:


הסוג הראשון- 43% מהקלוריות הגיעו מסוכרוז ("סוכר לבן") = כ-24 כפיות סוכר.

הסוג השני- 4% מהקלוריות הגיעו מסוכרוז = כ-2 כפיות סוכר.

2 הקבוצות היו במאזן קלורי שלילי, לכן, ללא קשר לכמות הסוכר בתפריט, בכל הקבוצות נצפתה ירידה במשקל ובאחוזי השומן, וכן ירידה בלחץ הדם ובפרופיל השומנים.

מטא אנליזה מאוקטובר 2020 קבעה כי:

לא נמצא הבדל בין דיאטה דלת פחמימה לבין דיאטה דלת שומן בהקשר של ירידה במשקל.

בהמשך למחקר הקודם, סקירה משנת 2021:

אמנם נצפה הבדל בירידה במשקל לאחר חצי שנה, אך בטווח הארוך יותר (שנה) הפערים הצטמצמו ולא נראה הבדל משמעותי בין דיאטה דלת פחמימה לדיאטה דלת שומן.

אין מספיק מידע על היעילות לטווח ארוך של דיאטות דלות פחמימה ורבות בשומן בנוסף, ההיענות והיכולת להתמיד בדיאטות דלות פחמימה-מוטלות בספק.

אז האם לצרוך או לא?

אמנם גוף האדם מסוגל להתקיים בלי פחמימה מהתזונה, אך לרוב, לא מדובר במצב אידאלי. השאיפה היא לשלב את הפחמימות כחלק מתפריט מאוזן, בטח אצל ספורטאים אירוביים, שאצלם החשיבות לצריכת פחמימה עולה.

תפריט דל פחמימה יכול להתאים לחלק מהאנשים, אך לרובינו תפריט כזה עלול להיות קשה ליישום, בטח לאורך זמן.

שורה תחתונה: אפשר לשלב פחמימות בתפריט, אפשר לרדת במשקל עם פחמימות, ואפילו עם הרבה פחמימות- כל עוד זה עומד במסגרת הקלורית שלכם