21 Aug

הכנו עבורכם רשימה של לחמים בהם יש כ-75 - 80 קלוריות לפרוסה. 

קיים פער גדול בין סוגי הלחמים השונים.

לחם מלא/שיפון/כוסמין/מחמצת יכול להגיע גם ל-100 קלוריות או יותר

לכן קיבצנו עבורכם דוגמאות ללחמים שפרוסה אחת היא לא יותר מ-80 קלוריות.

B.Sc Nutrition Science - דניאלה אוזן

אנג'ל

ברון

דגנית עין הבר

לחם הארץ

ברמן

ליבו

אגמי