18 Dec

שאלה: האם צריכה קבועה של כדורי קפאין\ויטמינים\חלבון יכולה לפגוע בתפקוד הכבד?

אמיר עונה: בוודאי. לא סתם קיים "רף עליון"(upper limit) לויטמינים ולמינרלים. כל דבר בעודף, אפילו מים, יכול לעשות נזק.

צריך לזכור שהכבד זה האיבר שמבצע את הרוב המכריע של המטבוליזם של ויטמינים ומינרלים(לכבד מעל 500 תפקידים ופעולות).

חשוב לציין שמהמזון קשה להגיע לעודף ולכמות מזיקה של ויטמינים(hypervitaminosis)אבל מתוספים זה קל מאוד, כי הכמויות שם עצומות. בגדול, לוקחים תוסף כדי להשלים חוסר מסוים.