20 Nov

מיתוס: אם מקלפים פירות וירקות כבר עדיף לא לאכול אותם.

אמיר עונה: כמובן שכדאי לאכול. נכון שבאופן כללי ההמלצה היא לאכול עם הקליפה, אבל גם אם קילפנו ואיבדנו קצת מהערכים(כמו חלק מהוטימנים והסיבים), עדיין נרוויח המון משאר הפרי\הירק.