06 Dec

מיתוס: לא טוב לשתות קפה שחור(או משקה עתיר קפאין)אחרי ארוחה בשרית? הויטמינים והמינרלים לא ייספגו

אמיר עונה: הקפאין יכול להפריע לספיגה של מינרלים בעלי מטען חיובי(קטיונים) כמו סידן, אבץ, מגנזיום וברזל, ובגדול אין השפעה על ספיגת ויטמינים בהקשר הזה.

לגבי ספיגת ברזל ספציפית- ברזל מהחי(כמו בבשר)מושפע מעט מאוד ממזונות אחרים. ברזל מהצומח, מנגד, מושפע הרבה יותר, וטכנית, הקפאין כן יכול להפריע לספיגה. 

נסכם כך, אם לוקחים ברזל מהתזונה, השפעת הקפאין יחסית זניחה. 

אם לוקחים תוסף ברזל, אז כן יש לשקול להרחיק את לקיחת התוסף משתיית הקפה השחור, למשל.