06 Dec

שאלה: האם יש הבדל בין 3 ל5 ארוחות ביום(בהתייחס לטענה שיותר ארוחות מגבירות את קצב חילוף החומרים)?

אמיר עונה: תמיד יהיו הבדלים בין דברים, השאלה היא האם זה זניח או משמעותי.

במקרה של מספר הארוחות, ההבדל בכמות הקלוריות ששורפים מעיכול וספיגת המזון הוא הבדל זניח.

ממליץ להתאים את מספר הארוחות ללו"ז, לנוחות ולהרגלים.