25 Dec

שאלה: קיבלתי חלבון מאותה חברה שאני מזמין בד"כ, רק שהפעם לוקח 5 דק' ערבוב להתמוססות מלאה. בעייתי?

אמיר עונה: זה ממש לא אמור לקרות. אפשר להסתכל ברכיבים ולראות אם רשום שיש חומר "מונע התגיישות"'. מצורף למטה דוגמא לחומרים כאלה. 

*כמובן, אם מדובר באותה בחברה ומוצר שכבר הזמנת, אין סיבה לשינויים בזמנים.