04 Dec

שאלה: כמה זה משנה למתאמן הממוצע מה סוג החלבון שהוא צורך?

אמיר עונה: למתאמן הממוצע, כמו לאדם הממוצע שלא מתאמן, ישנה חשיבות לסוג החלבון ולאיכות החלבון, אך יותר מהכול- לכמות החלבון.

מבחינת איכות החלבון, נעדיף חלבון מהחי(חלב, דגים, בשר וביצים), אך גם לסויה יש איכות חלבון לא רעה בכלל. 

אנשים צמחונים(ובטח שטבעוניים)נדרשים לכמות חלבון עוד יותר גבוהה מכיוון שאיכות החלבון מהצומח נמוכה יותר.