12 Dec

שאלה: חטיפי חלבון למתאמנים, כן או לא?

אמיר עונה: אין תשובה חד משמעית, בדומה כמעט, לשאר המזונות.

בסך הכול אפשר לשלב את זה כחלק מהתפריט, יש לזה תוקף ארוך, לא דורש מקרר, טעים, כמות יפה של חלבון ועוד...מצד שני, לא תמיד הכי משביע וזה מוצר מעובד. כשבאופן כללי, מומלץ להימנע ממזונות מעובדים.