17 Aug
17Aug

לא נכון

על גבי דפנות הקיבה, ישנם חיישנים שמרגישים שהקיבה מתרחבת. הם מעבירים מסר למוח שיש מזון בקיבה ושאפשר להפסיק לאכול – כך מתחיל השובע.

במצב בו הקיבה לא מלאה- החיישנים לא מופעלים, לא עובר מסר של שובע.

במצב בו הקיבה מלאה- החיישנים מופעלים, עובר מסר של שובע דרך מערכת העצבים.

החיישנים הללו, שנקראים Mechano-receptors, רגישים לשינויים.

מה זה אומר?

1. אדם שרגיל לאכול הרבה ופתאום יצמצם בכמויות האוכל שלו, כנראה יחוש רעב בימים הראשונים, כי החיישנים רגילים להעביר מסר של שובע כשנפח הקיבה גדול. במקרים כאלו, לאחר מספר ימים, החיישנים יעברו הסתגלות, והם יעבירו מסר למוח עבור כמות קטנה יותר של מזון. לכן, אדם ירגיש שהוא שבע מכמות קטנה יותר ויחשוב ש"הקיבה הצטמקה".

2. מכאן אפשר להבין מדוע מים וירקות עוזרים לשובע – הם ממלאים את נפח הקיבה עבור מעט מאוד קלוריות (ירקות) או ללא קלוריות (מים).

זהו השלב הראשון של השובע.