06 Sep
06Sep

לפי מחקר אשר בוצע בשנת 2014, אחוז הספיגה של פחמימה, חלבון ושומן הוא כ-90%.

במחקר זה נמצא כי: ספיגת השומן – 92.5% ספיגת הפחמימה – 87.3% וספיגת החלבון – 86.9% אבל חשוב לציין כי אחוזי הספיגה משתנים כל הזמן. במה זה תלוי?  

מצב האנרגיה בגוף- בחוסר, אחוז הספיגה יעלה

מצב הקיבה-כשהקיבה ריקה, אחוז הספיגה יעלה 

סוג החלבון-חלבון מהחי נספג טוב יותר מחלבון מהצומח.

גיל- עם העלייה בגיל, אחוז הספיגה הולך ויורד (בעיקר בגילים המבוגרים)

מין- אחוז הספיגה של גברים הוא מעט יותר גבוה מאשר אצל נשים (אך הבדל קטן ולא מובהק סטטיסטית) פרמטרים נוספים...


לסיכום, גם אם האחוזים משתנים מעט, אפשר לראות כי הרוב המכריע של החלבון נספג, לכן, עלינו לחשב את כל החלבון שאנו צורכים ביממה, אפילו אם צרכנו כמות גדולה של חלבון בבת אחת. וכמה מתוך החלבון שאנו אוכלים הולך לשריר? קיראו כאן