30 Sep
30Sep

מאמר סקירה מ-2018 הדגים מה קורה, למשל, ל-20 ג' חלבון שנצרכים בארוחה מסוימת

(הנתונים אגב ממחקר אחר מ-2015) 

החלבון שאנחנו אוכלים מתפרק במערכת העיכול  לחומצות אמינו 

כ-90% מהן נספגות. מה קורה להן? 


כ-50% מחומצות האמינו מגיעות לתאי מערכת העיכול והכבד 

רק כ-10% מחומצות האמינו מתחברות מחדש לחלבון, חלק גדול ממנו ברקמת השריר 

כ-40% מחומצות האמינו מתפרקות בעיקר לצרכי אנרגיה (וגם מערכת העצבים, סינתזת אוראה ועוד) 


מכיוון שבזמן ירידה במשקל, הגוף צריך להשיג חלק מהקלוריות בעצמו - הוא משתמש בכמות גדולה יותר של חומצות אמינו

זו הסיבה העיקרית להמלצה לצרוך כמות חלבון גדולה יותר כשמנסים לרדת במשקל 


*חשוב לציין כי פרמטרים נוספים כמו אימונים, גיל, מצבי חולי וסוג החלבון עשויים להשפיע על אחוז הספיגה ועל אחוז הבנייה מחדש של החלבונים בגוף