29 Nov

שאלה: האם שתיית מים בזמן אוכל מסוכנת?

אמיר עונה: עקרונית, אין בעיה, למעט במקרים ספציפיים; 

החזר קיבתי-ושטי

אנשים לאחר ניתוחים בריאטריים

שיתוק חלקי או מלא של הקיבה

תת חומציות בקיבה