26 Nov

שאלה: האם קיבה יכולה להתרחב אם אוכלים כמויות גדולות או להתכווץ אם אוכלים כמויות קטנות?

אמיר ואיתן עונים: על גבי דפנות הקיבה יש חיישנים שמרגישים לחץ מכני(מכנו-רצפטורים)והם מעבירים מסר למוח לגבי תכולת הקיבה, מה שיעזור למוח להחליט(ביחד עם עוד גורמים)האם לסיים לאכול או לא. לרוב, לוקח לחיישנים האלו מספר ימים להסתגל לשינויי הכמויות(כמו בתחילת "דיאטה")ואז אנחנו מרגישים כאילו הקיבה התכווצה או התרחבה.