28 Dec

שאלה: האם אתה ממליץ לקחת קריאטין גם בחיטוב או רק במסה?

אמיר עונה: בהחלט אפשר גם בחיטוב. רק צריך לקחת בחשבון שיכולים להיות שינויים במשקל(כלפי מעלה)של כ1-2 ק"ג תוך כ3 שבועות.