21 Nov

שאלה: איך אני יודעת שהתחיל שלב החיטוב ונגמר שלב איבוד הנוזלים?

אמיר עונה: שאלה טריקית. בגדול, אנו מצפים לירידה של כ1-2 ק"ג של מאגרי גליקוגן(עם הנוזלים)בימים הראשונים של החיטוב.