26 Nov

שאלה: מה העדיפות לצריכת קפאין מבחינה בריאותית? כדורים\נוזל?

אמיר עונה: מבחינת שיפור ביצועים, קפאין מכדור. מבחינה בריאותית, קפה\נוזל כי יש בו יותר רכיבים בריאים מאשר רכיבים לא בריאים.