07 Dec

שאלה: איך בודקים כמה קלוריות עלי לצרוך באופן הכי מדויק?

אמיר עונה: הכי מדויק יהיה לעשות מדידה של הוצאה קלורית במנוחה ושל הוצאה קלורית באימון. זה יכול לתת תמונת מצב ממש טובה. ובכל זאת, חשוב לזכור שהחיים דינמיים ויש שינויים(תקופת מבחנים, פציעות, טיולים ועוד...)