21 Nov

שאלה: האם מומלץ פחמימה אחרי אימון?

אמיר עונה: לאחר אימון יש יותר מעבר של פחמימה מהדם אל השריר, אך יחד עם זאת, אין זה אומר בהכרח שנמליץ לצרוך פחמימה לאחר האימון.