05 Dec

שאלה: האם יש לך טיפ לסוף החיטוב על מנת לתת פוש אחרון או שגירעון קלורי ומספיק חלבון עד הסוף?

אמיר עונה: בהחלט. לקראת סוף החיטוב אנו לרוב נתקעים, אך לא מבחינה פיזיולוגית, אלא בעיקר מנטלית- מקבלים מחמאות, מתחילים "לעגל פינות" וכו'. הטיפ- לנסות להיות באותה מוטיבציה כמו בהתחלה ואולי אף גבוהה יותר.