07 Dec

שאלה: האם סוכרים כגון שוקולדים וכד' גם לאחר אימון לא ייקלטו ע"י גלוט4? האם באמת יש להם הרבה פרוקטוז?

אמיר עונה: מדובר בנושא של גלוקוז, זה שאחראי להכניס את הגלוקוז לתוך התאים- גם ללא אימון וגם אחרי אימון