03 Dec

שאלה: כמה זמן באמת צריך לתת לכל שריר לנוח? לפי הרגשה? לפי אורך זמן מסוים?

אמיר עונה: כרגיל, תלוי בלא מעט גורמים- תזונה, כמות ואיכות השינה, סוג האימון, כמה זמן מתאמן\ת, מה עושה בשאר היום(פעילות פיזית או יושבנית)ועוד...

יש "חוקים כלליים" בהתאם למספר הסטים, למשל, אך בהחלט צריך להוסיף לזה את ההרגשה ומה הגוף משדר. חשוב להדגיש, מנוחה קצרה מדי או מנוחה ארוכה מדי פוגעת ביכולת להשתפר ומעלה את הסיכון לפציעות.