03 Dec

שאלה: מוצרים פרו מועשרים בחלבון לילדים-בעד? נגד?

אמיר עונה: תלוי מה הגיל והמשקל של הילד- צריך לזכור שכמות החלבון הדרושה מחושבת לפי משקל גוף, כך שאם המשקל נמוך, אין בעיה להגיע לכמות החלבון הדרושה גם עם יוגורט רגיל. אבל בגדול, אין סיבה שאהיה נגד הצריכה.