18 Dec

שאלה: בחיטוב, במידה ונרצה לחטב יותר את אזור הרגליים והישבן, תוכנית abc תתאים? או שיש צורך במיקוד יותר?

אמיר עונה: לא בהכרח. מזכיר: אזור חטוב זה אזור שיש בו מעט שומן והרבה שריר. 

אימוני כוח יכולים להעלות את השריר באותו אזור, אבל לא יעזרו נקודתית להוריד את השומן באותו אזור.