20 Nov

שאלה: איך לבנות את הארוחה אחרי האימון? האם יש הבדלים בין ארוחה אחרי אימון כוח לארוחה אחרי אימון אירובי?

אמיר עונה: בגדול, אין חובה לאכול אחרי אימון, לא אימון כוח ולא אימון אירובי. 

יחד עם זאת, התשובה מורכבת מלא מעט גורמים משפיעים: כמות הקלוריות היומית, כמות החלבון היומית ורכיבים נדרשים אחרים, זמני האימון הבא, מתי ומה אכלנו בארוחה לפני האימון ועוד...

במילים פשוטות- אין תשובה אחת. יכול להשתנות מאדם לאדם. אך באופן כללי, כאמור, אין חובה לאכול אחרי אימונים.