29 Nov

מיתוס: כשמפסיקים להתאמן כוח, השרירים נהפכים לשומנים

אמיר מגיב: בוודאי שמיתוס. רקמת שריר ורקמת שומן הן שתי רקמות שונות. מה שקורה זה שפעמים רבות אנשים בבת אחת מפסיקים להתאמן, ולכן מאבדים שריר, וגם מזניחים את התזונה ואוכלים יותר ממה שמוציאים, ולכן עולים בשומן.