05 Dec

שאלה: מה אפשר לעשות אם מרגישים איבוד שליטה קליל עם האוכל ולא רוצים לעלות במשקל?

אמיר עונה: לחפש מזונות עם "דחיסות קלורית נמוכה". כלומר, מזונות שיש בהם מעט קלוריות ביחס למשקל מסוים, כך שאפשר לאכול מהם יותר ולקבל מעט קלוריות. 

דוגמאות טובות למזונות כאלה: ירקות ופירות כמו תותים, אבטיח, מלון וענבים.