09 Aug
09Aug

האם יש כמות צעדים מומלצת?

העולם המערבי עבר לאורח חיים יושבני ,ואנו שומעים כל מיני המלצות להגביר את כמות הצעדים היומית.

אז כמה ללכת ומה היתרונות?

מחקר מ-2018 שכלל כ-2000 משתתפים ממקומות עבודה שונים, ביצע אתגר של ספירת צעדים ביום לתקופה של 100 ימים.

התוצאות הראו שיפור בחרדה, בדכאון, במצב רוח  ובסטרס. ככל שכמות הצעדים היומית עלתה - השיפור היה גדול יותר.

מחקר נוסף מ-2019 שנמשך 4 שבועות, בדק את הקשר בין הגברת צעדים לאיכות השינה. ככל שכמות הצעדים עלתה, איכות השינה השתפרה, גם ללא עליה בשעות השינה, ובעיקר בנשים.

בנוסף, מטה אנליזה מ-2022 שסקרה 15 מחקרים הציגה ירידה בשיעורי התמותה:   

במבוגרים (עד גיל 60) שצעדו 8,000-10,000 צעדים ביום, ובגיל מבוגר יותר (60+) ראו ירידה בתמותה אפילו במספר צעדים נמוך יותר :6,000-8,000 ביום.

עם זאת, נכון להיום, אין המלצה אחת רשמית לגבי מספר הצעדים היומי. נסו להיות כמה שיותר פעילים. ההמלצה שלנו -תדאגו שיש לכם שעון צעדים ותקבעו יעד שמעל לממוצע שלכם