20 Feb
20Feb
עולם תוספי תזונה הוא גדול ומגוון, כאשר אבקות חלבון תופסות נתח משמעותי מאוד ממנו.
אבקת חלבון נפוצה ביותר היא מסוג מי גבינה (Whey), אולם קיימות אבקות חלבון נוספות, כאשר אחת פחות מוכרת היא זו המיוצרת מחלבון בקר.

מה זה אבקת חלבון בקר?

סקירה שיטתית ומטה-אנליזה שפורסמה לפני שנה בכתב העת Nutrients, השוותה בין אבקת החלבון הנפוצה ביותר, מי גבינה (Whey), לאבקת חלבון בקר (Beef), שבשנים האחרונות נכנסת יותר ויותר לשוק, אך עדיין כמעט ואינה נפוצה בישראל.

החוקרים ניתחו 7 מחקרי RCT (ניסוי אקראי מבוקר), בסך כולל של 270 נבדקים, משכי מעקב של 16-8 שבועות, 2-3 אימוני התנגדות בשבוע (מחקר בודד שבחן אימון סיבולת בלבד) וכמויות חלבון בטווחים שונים, המינימום היה 1.0 ג' חלבון/ק"ג גוף והמקסימום 2.2 ג' חלבון/ק"ג גוף.

בכל שבעת המחקרים השוו בין אבקת חלבון בקר לבין קבוצה נוספת אחת לפחות: 
כזו שצרכה אבקת חלבון מי גבינה, כזו שלא צרכה אבקת חלבון כלל (קבוצת ביקורת) או שתי הקבוצות הללו יחד (ביקורת ומי גבינה).


מה מצאו במחקרים?


1. נמצא כי אבקת חלבון בקר דומה בהשפעתה על הרכב הגוף (שינויים במסת השומן ובמסת הגוף הרזה) בהשוואה לאבקת חלבון מי גבינה.

2. נמצא כי בהשוואה לקבוצות מחקר שלא צרכו חלבון, אבקת חלבון בקר העלתה בצורה מובהקת את מסת הגוף הרזה ואת כוח השריר בפלג הגוף התחתון.
מצד שני, בהשוואה לאי צריכת תוסף חלבון (קבוצות הביקורת), לא נמצא יתרון בצריכת אבקת חלבון בקר בכל הקשור לשינוי של מסת שומן, כוח השריר בפלג הגוף העליון וברמות הברזל והפריטין (מאגרי הברזל). 


שורה תחתונה

נכון להיום, אבקת חלבון בקר לא משווקת בצורה רשמית בישראל (אין יבואן רשמי), כך שמי שרוצה לצרוך אותה, נאלץ להזמין אותה בצורה עצמאית - 
ומכיוון שלא נמצאו יתרונות לאבקת חלבון בקר על אבקת חלבון מי גבינה, ניתן להבין מדוע אבקה זו לא נפוצה בישראל, וכנראה שהמגמה הזו גם תמשיך בעתיד הקרוב.


ולפני שממהרים לקחת תוספים, קודם צריך לשפר את התזונה.

זה מה שיביא את התוצאות!

רוצים אבל לא יודעים איך?

 לחצו כאן