17 Aug
17Aug

כשיורדים במשקל כדאי מאוד לעשות אימוני כוח כדי לשמור על השריר, כי איבוד מסת שריר זה גם לא בריא, גם לא אסתטי, וגם עלול לגרום לנו להיות יותר רעבים ולעלות בחזרה במשקל.

בואו נבין למה:

FAT= מסת שומן

FFM= FAT FREE MASS- כל מה שלא שומן (שריר, נוזלים ועצמות).

המצב שכולנו נוטים לחשוב, זה המצב המסונכרן: מצב בו מה שירדנו - נעלה בדיוק בחזרה.

א. אדם ירד 10 ק"ג במשקל (מ-100 ל-90 ק"ג):  8 ק"ג שומן ו-2 ק"ג FFM.

ב. בהנחה והוא יעלה בחזרה במשקל (מ-90 ל-100 ק"ג),הוא יעלה בדיוק את מה שהוא איבד: 8 ק"ג שומן ו-2 ק"ג FFM, ויחזור בדיוק לנקודת ההתחלה (הנקודה הימנית הירוקה).

הקו הכחול המקווקו זה מה שקורה בפועל: השומן עולה בחזרה מהר יותר מה-FFM.

כלומר, ה-8 ק"ג שומן חזרו לנקודת ההתחלה (הנקודה הירוקה השמאלית) לפני שה-2 ק"ג FFM חזר לנקודת ההתחלה (הנקודה הירוקה הימנית, במצב המסונכרן).

מכיוון שהאדם עלה את כל ה-8 ק"ג שומן אבל רק חלק מה-2 ק"ג FFM,  כמות השומן היא כמו לפני הדיאטה, אבל במשקל נמוך יותר (99 במקום 100 ק"ג) 

לפי המודל הזה, שנקרא: Collateral fattening

 

עד הרגע שה-FFM יחזור לנקודת ההתחלה (הנקודה הירוקה הימנית) תהיה אכילה מוגברת (תחושה של "חוסר שליטה" באכילה). בפרק הזמן הזה, כמות השומן תמשיך לעלות (המשולש השחור). כלומר, בהשוואה לתחילת הדיאטה - ה-FFM יחזור להתחלה, אבל האדם יסיים במשקל ועם כמות שומן גבוהים יותר! (נניח, במשקל 102 ועוד 2 ק"ג שומן).

לסיכום

המודל הזה הוא רק אחד מהמודלים שמסבירים את ויסות משקל הגוף. 

המודל מתייחס למצבים של ירידה במשקל ללא אימוני כוח אפשר ללמוד מכך שהשריר (FFM) חשוב מאוד ליכולת שלנו לשמור על אכילה מאוזנת בסיום תהליך ירידה במשקל.

ככל שנאבד יותר שריר במהלך הירידה במשקל, כנראה עולה הסיכוי שנעלה בחזרה במשקל לאחר מכן.

לכן, כדאי לעשות אימוני כוח תמיד - גם כשיורדים במשקל, וגם לאחר מכן.