23 Aug

ערכים קלוריים של גביעי קוטג' שונים לפי אחוז שומן

בגדול, כמות החלבון לא משתנה. ככל שאחוז השומן עולה, נקבל קצת פחות חלבון, אבל ההבדל הוא די זניח

ככל שאחוז השומן עולה, אנחנו נקבל כמובן יותר קלוריות

על כל עלייה של 2% שומן, נניח מ-1% ל-3%, אנחנו בעצם מקבלים 2 ג' יותר של שומן עבור 100 ג' מוצר. כלומר, כ-18 קלוריות יותר עבור 100 ג'.

מכיוון שבגביע יש 250 ג',
נכפיל 18 קלוריות נוספות של שומן ב-2.5,
ונקבל על כל עלייה של 2% שומן, תוספת של כ-45 קלוריות לגביע כולו.

כמות הפחמימה בקוטג' היא נמוכה מאוד

צריך לשים לב לתוקף של המוצרים
שמשתנה בין אחוזי השומן השונים

אז מה יש לנו?

  • קוטג' 1%: 155 קלוריות ו- 29 גרם חלבון
  • קוטג 3%: 190 קלוריות ו- 28 גרם חלבון
  • קוטג' 5%: 240 קלוריות ו- 28 גרם חלבון
  • קוטג' 9%: 315 קלוריות ו- 26 גרם חלבון