21 Nov

שאלה: אילו בעיות רפואיות יכולות להיגרם מתזונה לקויה?

תשובה שעלתה: תת משקל, שברי מאמץ

ההסבר של אמיר: תזונה לקויה אכן יכולה לגרום לבעיות הללו וצריך לשים לב להבדל בין המושגים: 

תת משקל=משקל נמוך מדי(מוגדר כbmi קטן מ18.5)

תת תזונה=חוסר איזון בין רכיבי התזונה שהגוף צריך(קלוריות, ויטמינים, חלבון, מינרלים ועוד)לבין הכמות שבאמת אנו מספקים לו.

שברי מאמץ קשורים בעיקר לעומס מפעילות גופנית וגנטיקה.