24 Dec

שאלה: האם דיאטה דלה בקלוריות לצורך ירידה במשקל מחייבת נטילת מולטי ויטמין(איכותי)?

אמיר עונה: לא בהכרח. אפשר גם לצרוך 3000 קלוריות ולהיות בחוסרים אם התזונה לא טובה. מצב כזה עלול להוביל לעלייה במשקל ולחוסרים, זה נקרא תת-תזונה. וזה להבדיל ממיעוט אכילה שיכול להוביל לתת-משקל וגם לתת-תזונה.

שורה תחתונה, אין חובה לצרוך מולטי ויטמין. 

מה שיקבע אם לצרוך או לא יהיה:

 1. תוצאות בדיקות דם. 2. הערכה של הדיאטה ובחינה האם קיימים הערכים התזונתיים הנדרשים.

*במקרה של נטילת תוספים כדאי להתייעץ עם איש מקצוע. וזאת מאחר ותוספים עלולים לגרום לנזק אם נוטלים שלא לצורך.