24 Dec

שאלה: בשרים למיניהם, לשקול לפני או אחרי בישול?

אמיר עונה: עניין של נוחות. אפשר למצוא ערכים של סוגי הבשר השונים גם לפני וגם אחרי הכנה.