21 Nov

שאלה: מה דעתך על צום לסירוגין?

אמיר עונה: נכון להיום אין לדיאטה הזאת יתרון על דיאטות אחרות. אם למישהו זה מתאים ונוח, אחלה. אם לא, גם אחלה.

לא צריך להתאים בכוח דיאטה מסוימת למי שזה לא מתאים לו. הדיאטה, התזונה, השינה, הפעילות הגופנית וכל מה שמסביב, צריכים להתאים כמה שיותר לאדם ספציפי. אינדיבידואלי לגמרי