28 Nov

שאלה: אימון בוקר בצום מומלץ?

אמיר עונה: אם זה בשביל לשרוף יותר שומן, אז זה זניח.

אם זה בשביל לשפר סיבולת בריצה, אז כחלק מאסטרטגיית אימון, זה אפשרי בהחלט.