28 Dec

שאלה: מהו הזמן האידיאלי מבחינתך להגיע מסביבות 14% שומן ל10-11% שומן?(עם שימור של מסת שריר)

אמיר עונה: אינה גארת' ב-2011 השוותה קצב ירידה של 0.7% לעומת 0.1% בשבוע, והראתה שבקצב האיטי אפילו הייתה עלייה במסת גוף רזה, בהשוואה לקצב המהיר. 

בקיצור, סביבות 0.1%-0.5% ממשקל הגוף בשבוע נשמע אחלה.