25 Dec

שאלה: האם דיאטת הפרדת חלבונים ופחמימות עלולה לפגוע בתהליך ירידה איכותית? כלומר, לפגוע במסת השריר?

אמיר עונה: לא, אבל דיאטת "הימנעות מחלבונים" כן, כי צריך כמות חלבון מספקת כדי לשמור על השריר.