21 Nov

שאלה: האם צריכת פחמימות בסמוך לאימון משקולות עושה נזק לתהליך של שריפת השומן באימון?

אמיר מגיב: פיזיולוגית, פחמימות מביאות לשחרור אינסולין, והאחרון מעכב את פירוק השומן. פרקטית? זניח מאוד.