04 Dec

שאלה: האם שילוב לחם ופחמימות בתפריט היומי משפיע על עלייה במשקל ואחוזי שומן או שזה קשור נטו לגירעון קלורי?

אמיר עונה: אין בעיה לשלב פחמימות כמו לחם בתפריט, אך צריך לקחת בחשבון שהמשקל וגם החישוב של אחוזי השומן תמיד יהיו מושפעים מנוזלים. הנוזלים מושפעים מ: כמות המלחים בגוף, מאגר הפחמימות בגוף, שימוש בקריאטין, מחזור, ביצוע אימון, מצב הכליה ועוד...

בקיצור, ברמה הפרקטית, אין בעיה. ברמה המחקרית, צריך להתחשב בגורמים שהוזכרו ובאחרים נוספים.