04 Dec

אמיר שואל: מה הסיבה שבגללה אתם לא מתחילים שינוי באורח החיים שלכם?

אתם עונים: העלות- תזונאי בשביל לבנות תפריט ואחרי זה מעקב...מאמן\מנוי לחד"כ...

אמיר מוסיף ומחדד: קבלת החלטה על שינוי לא תלויה בכסף. ניתן להחליט להכין אוכל מראש, להחליט לצאת להליכה, להחליט ללכת לישון יותר מוקדם, להחליט לוותר על חתיכת עוגה ועוד...

מדובר בבחירות קשות בטווח הקרוב, אך משתלמות בטווח הרחוק