05 Dec

אמיר שואל: מה הסיבה שבגללה אתם לא מתחילים שינוי באורח החיים שלכם?

אתם עונים: אין לי זמן, עבודה, בית, ילדים. אין לי זמן לעצמי בכלל.

אמיר מוסיף ומחדד: משהו שאני פוגש המון. אנשים שמים את כל העולם לפניהם ושוכחים את עצמם. "יהיה בסדר", "נאלתר" ועוד...

הבעיה היא שלפעמים עד שנזכרים זה כבר מעט מאוחר מדי