02 Jun
סיפור ההצלחה של עדי

כשמדברים על ירידה במשקל בצורה איכותית, מדברים על ירידה כמו שעשתה עדי התותחית. 

מהנתונים של השינוי שעשתה, אפשר להבין מה זה חיטוב נכון:

ירידה במשקל - 5.5 ק"ג בסך הכל, אבל,
ופה האבל הגדול –
ירידה באחוזי שומן של 8.2% שומן: מ-30.0% ל-21.8% שומן!

מה עוד?
9 ס"מ ירידה בהיקפים בבטן (הרוב שומן ביטני) תוך כדי העלאת מסת שריר - עלייה של 1.1 ק"ג במסת שריר. 

אין מילים. פשוט תותחית.