17 Jun
סיפור ההצלחה של מתן - חיטוב וירידה בשומן ביטני

מתן התותח הצליח לרדת את הק"ג האחרונים, אלו שמתעקשים לא לרדת.

במילים אחרות, חיטוב מושלם - 

ירידה באחוזי שומן (מ-16.4% ל-11.0%), ירידה במשקל (8.4 ק"ג) וירידה בהיקפים (שומן ביטני בעיקר), זאת ללא איבוד מסת שריר.

כל הכבוד!