15 Aug
סיפור ההצלחה של לירון - מהפך ושינוי באורח חיים

ההצלחה של לירון היא הרבה יותר מאשר חיטוב או ירידה בהיקפים. 

מדובר פה במהפך של ממש, בשינוי אורח חיים מקצה לקצה.

כמובן שהתמונה מדבר בעד עצמה, אך בכל זאת, שימו לב -

ירידה בשומן פשוט מטורפת: ירידה באחוזי שומן מ-37% ל-15%!

ירידה במשקל של 40 ק"ג בדיוק! מ-121.3 ל-81.3 ק"ג.

מושלם.