10 Jul
10Jul

מהרגע הראשון שיר אמרה לנו:
"אני רוצה להתחטב אבל גם להתחזק" 

הרבה פעמים אנחנו פוגשים שבמהלך הדרך מתעייפים, נהיה להם קשה, הם מרגישים תשושים. לא במקרה הזה.
התוצאה של שיא הביאה:
לשיפור הכוח והערנות לאורך היום התחזקות באימונים
ירידה מושלמת במשקל -
6 ק"ג בסך הכל, הכל משומן!
ירידה של 5.8% שומן, מ-33% ל-27.2% שומן,
ממש כמו בהמלצות הבריאותיות להרכב גוף תקין.
איך זה קרה?
מהצד שלנו - התאמה מדויקת של התזונה לאימונים, ללימודים ולעבודה של שיר.
מהצד שלה - הקפדה על התפריט, על האימונים ועל השינה (ועוד כל מיני התאמות קטנות שראינו צורך לשפר לאורך התהליך).
בתזונה, אין קסמים, אין קיצורי דרך, וזה לא עניין של מזל -
זה עניין של תוכנית נכונה, בריאה ומותאמת אישית, יחד עם התמדה וסבלנות.