26 Dec
26Dec

רוב האנשים לא מתחילים תהליך לשינוי תזונתי כי אין להם זמן ומוטיביציה...
ואז צליל הגיעה לאיתן שלנו והוכיחה לכולם שזה אפשרי -
עם 2 ילדים קטנים וקריירה צבאית בנינו לה תפריט ומסגרת אימונים שמתאימה לשגרה המטורפת שלה.

ירידה במשקל - 10 ק"ג שמתוכם 12 ס"מ צמצום היקף טבור!