15 Aug
15Aug

ההצלחה של לירון היא הרבה יותר מאשר חיטוב או ירידה בהיקפים. 

מדובר פה במהפך של ממש, בשינוי אורח חיים מקצה לקצה.

כמובן שהתמונה מדבר בעד עצמה, אך בכל זאת, שימו לב -

ירידה בשומן פשוט מטורפת: ירידה באחוזי שומן מ-37% ל-15%!

ירידה במשקל של 40 ק"ג בדיוק! מ-121.3 ל-81.3 ק"ג.

מושלם.