המלצות משרד הבריאות להרכב חבילות מזון לחלוקה בעת חירום

מפרט ההמלצות להרכב חבילות מזון לחלוקה בעת חירום - לאזרחים ולחיילים / משרד הבריאות